1. دانلود برنامه از مارکت

راهنمای دانلود برنامه از مارکت و رفع مشکلات مرتبط با دانلود برنامه در مارکت

2. نصب زبان‌ها در برنامه

راهنمای نحوه نصب دیتای زبان‌ها در برنامه و رفع مشکلات مرتبط با نصب دیتا

3. به روزرسانی برنامه

راهنمای نحوه به روزرسانی نرم‌افزار و مشکلاتی که ممکن است در طول به روزرسانی رخ دهد

فهرست